GUIÓN MUSEOGRÁFICO “CIMIX”

GUIÓN MUSEOGRÁFICO “CIMIX”

Concello de Narón: 2018

Redacción do novo proxecto de Guión expositivo para o Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xubia. A Real Fábrica de Fariñas de Lestache (CIMIX).

Desenvolvemento integral de idea, relato, contidos, medios expositivos e identidade visual.