MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS E CASA DO CABIDO

MUSEO DAS PEREGRINACIÓNS E CASA DO CABIDO

Consorcio de Santiago: 2014 – 2015

Servicio de atención al público del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago y de la Casa do Cabido en la Praza das Praterías de Santiago de Compostela.