ACTO DE COMUNICACIÓN DE ACCIÓNS NO CASTELO DA ROCHAFORTE

COMUNICACIÓN DE ACCIÓNS NO CASTELO DA ROCHAFORTE

Concello de Santiago de Compostela: 2023

Realización dun evento de comunicación de accións sobre o Castelo da Rochaforte, no
marco da EDUSI de Santiago de Compostela financiado polo eixo 12 do programa operativo
plurirrexional de España do FEDER.

O evento implicou a creación de deseños, contratación de son, iluminación e actuación musical, fotografía e vídeo.