Turismo

En Trivium desenvolvemos todo tipo de consultoría turística e deseñamos servizos vencellados ao turismo cultural: somos expertos na planificación, deseño e comercialización de produtos turísticos. Realizamos plans directores de turismo, deseñamos manuais de identidade e marca, posicionamos destinos, facemos enquisas, etc. De xeito destacado, somos pioneiros na creación de contidos para soportes tecnolóxicos de última xeración. Transformamos recursos potenciais en produtos tanxibles, facemos que a cultura e o patrimonio sexan sustentables por si propios.

Plan estratéxico

Creación de produto

Creación de marca e imaxe corporativa de destino

Plan de marketing

Proxectos de Realidade Aumentada

Deseño de APPs turísticas

Audio guías

Redacción de candidaturas

Deseño e creación de rutas