Trivium estratexias en cultura e turismo

Iniciativa creada en Santiago de Compostela en agosto de 2004.
Defendemos que a cultura e o turismo son sectores estratéxicos chave
para o desenvolvemento sustentable dun territorio.

Museos

Obradoiros didácticos, exposicións, plans directores, contidos, etc.

Xestión cultural

Formación, programas culturais, congresos e seminarios, consultoría, etc.

Turismo

Expertos na planificación, deseño e comercialización de produtos turísticos.

Comunicación

Plan integral de comunicación, social media, identidade corporativa, etc.

Formación

Compartimos experiencias e colaboramos con grandes profesionais.

Algúns dos nosos proxectos