Xestión cultural

A xestión cultural é un segmento de negocio moi amplo, no que ao longo dos anos temos desenvolvido un catálogo de produtos amplo e diverso, completando a totalidade das etapas dun proxecto de xestión cultural, desde as actividades máis sinxelas até as máis complexas.

Formación e management cultural, xestión de programas culturais, industrias creativas, organización de congresos e seminarios, consultoría cultural, catalogación de arquivos, dinamización sociocultural, posicionamento de produtos culturais, presentación de informes técnicos, etc.

 Redacción de Plan Director de monumentos

Redacción de candidaturas a Patrimonio da Humanidade, Cidades Creativas, etc

 Inventario de bens culturais e arquivos

Coordinación de programas culturais e ciclos

Organización de congresos e xornadas

Mediación e estratexia cultural