Museos

Realizamos todo tipo de servizos relacionados cos museos e espazos interpretativos. Obradoiros didácticos, exposicións temporais, permanentes e itinerantes, plans directores e estratéxicos, estudos de público, produción integral de contidos, deseño de itinerarios, audioguías, museos virtuais, etc.

O noso modelo de xestión propio baséase na planificación estratéxica e no marketing cultural. Aumentamos o público visitante, dinamizamos as infraestruturas culturais e melloramos a calidade da experiencia mantendo o equilibrio financeiro.

Plan director e estratéxico

Guión expositivo e museográfico

Deseño e montaxe de exposicións

Servizo de atención ao público. Visitas guiadas

Museos virtuais

Actividades de animación e fidelización

Gabinetes didácticos

Social Media Plan e Plan de Medios

Xestión e explotación integral

Audio guías