CASA-MUSEO IRMÁNS CAMBA

CASA-MUSEO IRMÁNS CAMBA

Concello de Vilanova de Arousa: 2022

Desenvolvemos a renovación dos contidos e elementos museográficos da casa onde naceron os irmáns Francisco e Julio Camba.

Un percorrido biográfico e literario sobre estes escritores cun gran vencello coa súa terra natal, Vilanova de Arousa.