GUIÓN MUSEOGRÁFICO “CÁRCERE VELLO DE TUI”

GUIÓN MUSEOGRÁFICO “CÁRCERE VELLO DE TUI”

Concello de Tui: 2020

Redacción do proxecto de acondicionamento do local e montaxe do Centro Cárcere Vello para a acollida de visitantes do conxunto histórico de Tui e de peregrinos do Camiño Portugués. 

Documento no que se detallan as bases ideolóxicas do proxecto, relato, intervencións e medios expositivos do novo centro, cando finalicen as accións de mellora e obra civil do edificio. Deseño de imaxe gráfica.