IDENTIDADE CORPORATIVA DO CIMIX

IDENTIDAD CORPORATIVA DEL CIMIX

Concello de Narón: 2018

Deseño da identidade corporativa do Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xubia (Narón). Creamos a súa nova imaxe no marco do proxecto de guión expositivo para o novo centro.