INFORME SOBRE A VIABILIDADE DO ENTROIDO COMO PATRIMONIO INMATERIAL DA HUMANIDADE

ESTUDO DA VIABILIDADE E FOLLA DE RUTA PARA A ELABORACIÓN DA CANDIDATURA DO ENTROIDO DE OURENSE A PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DA UNESCO

Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico – INORDE: 2023

O INORDE promoveu un estudo de viabilidade e da folla de ruta a seguir para a inclusión das diferentes manifestacións do Entroido da provincia de Ourense na Lista Representativa do Patrimonio Cultural Inmaterial da UNESCO. Neste informe propoñemos os eixos estratéxicos, accións e cronograma da candidatura.

Para a elaboración deste informe tívose en conta a opinión das comunidades, grupos e individuos que
conforman os Entroidos a través de reunións e conversas, e contamos co asesoramento
externo de persoas expertas en patrimonio cultural inmaterial e expedientes da UNESCO.


Los entroidos de Ourense buscan ser reconocidos como Patrimonio Cultural Inmaterial por… (laregion.es)