INVENTARIO ECLESIÁSTICO

INVENTARIO ECLESIÁSTICO

Xunta de Galicia: 2009

Realizamos un inventario completo promovido pola Xunta de Galicia dos bens mobles do patrimonio histórico posuídos por institucións eclesiásticas. O ámbito deste inventario abrangueu os municipios de Alfoz, A Pontenova, Foz, Muras, Riotorto, Valadouro e Viveiro.