ITINERANCIA DE EXPOSICIÓN EN ITALIA

ITINERANCIA DE EXPOSICIÓN EN ITALIA

Xacobeo:2013

Xestionamos a itinerancia, transporte, traslados e montaxe de dúas exposicións promovidas pola S.A de Xestión do Plan Xacobeo. As exposicións realizáronse nas cidades de Siena e Lucca.