MUFEVI

MUFEVI

Concello de Vilagarcía de Arousa: 2023

No 150 aniversario da primeira liña de tren de Galicia acometemos a remodelación, actualización de contidos, imaxe e discurso museográfico e deseño de novos elementos expositivos do MUFEVI (Museo do Ferrocarril de Vilagarcía de Arousa). 

Inauguración do MUFEVI en Faro de Vigo.