MUSEO DO MAR DA GUARDA

MUSEO DO MAR DA GUARDA

Concello da Guarda: 2009

O Museo do Mar da Guarda acolle unha colección malacolóxica e outra etnográfica sobre a vida e traballo relacionado co mundo da pesca e vida mariñeira.

Trátase dun proxecto integral de musealización no que acometemos tarefas como a documentación, traballo de campo, fotografía, deseño gráfico, escenografías, montaxe e posta en marcha.