PLAN DE SALVAGARDA PARA O ARQUIVO XERAL DA REXIÓN DE MURCIA

PLAN DE SALVAGARDA DO ARQUIVO XERAL DA REXIÓN DE MURCIA

Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia: 2023

Redacción do Plan de Salvagarda para o “Archivo General de la Región de Murcia. Un documento pioneiro, que, por un lado, analiza a vulnerabilidade do edificio a través dunha plataforma dixital creada por TRIVIUM e, por outro, propón solucións para os posibles riscos de orixe antropoxénica e natural que poden afectar o patrimonio desta institución.