PLAN DIRECTOR DE TURISMO DA GUARDA

PLAN DIRECTOR DE TURISMO DA GUARDA

Concello da Guarda: 2007

O “Plan Director de turismo da Guarda. Horizonte 2011” analiza polo miúdo a realidade turística do municipio e propón unha serie de liñas estratéxicas encamiñadas a lograr a consolidación da Guarda como destino turístico coa calidade e a sustentabilidade como elementos estratéxicos.