PLAN DIRECTOR PARA O CASTELO DE VIMIANZO

PLAN DIRECTOR PARA O CASTELO DE VIMIANZO

Concello de Vimianzo: 2015

O Plan Castelo 2020 foi un plan director para o castelo de Vimianzo no que se analiza en detalle a situación turística do municipio, o seu contexto no xeodestino da Costa da Morte, o seu estado e posibilidades como produto cultural e turístico, análise dos problemas e situación actual. Con base nesta análise, establecemos un plan de usos e unha proposta para futuras accións e modelos de xestión para a fortificación.