PLAN ESTRATÉXICO DA CULTURA DE FERROL

PLAN ESTRATÉXICO DA CULTURA DE FERROL

Concello de Ferrol: 2022

O Plan Estratéxico da Cultura de Ferrol é un instrumento de ordenación consensuada de
prioridades da política cultural de Ferrol a medio prazo, no horizonte temporal 2023-2028.

O Plan xorde a raíz dunha demanda expresada por diversas persoas e colectivos durante o proceso
de elaboración do “Estudo para a Identificación e Análise das Necesidades e Potencialidades da Cultura en Ferrol”, impulsado polo Concello de Ferrol en 2021.