Xestión do PSTD de Puente de Domingo Flórez

SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A XESTIÓN DO “PSTD DE PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ”

Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez. 2024.

O Plan de Sustentabilidade Turística en Destino da Ponte de Domingos Flórez (León) ten como obxectivo transformar o municipio, os seus recursos naturais, a súa rede de canles romanas e o Camiño de Inverno a Santiago nun destino turístico cultural e natural sustentable, reforzando o seu atractivo, creando dinámicas beneficiosas para combater o despoboamento da zona, fomentando novas fontes de progreso e desenvolvemento, impulsando outras actividades económicas (agroalimentar, construción, comercio, servizos) e oportunidades de emprego, aproveitando o actual aumento do consumo de actividades ao aire libre e da descuberta do patrimonio cultural e natural.